Sikkerhed

Hos Chem-Tec Plating er sikkerhed en hel naturlig del af dagligdagen, som vægtes højt

Sikkerhed

Da vi arbejder med kemi, er værnemidler som handsker, sikkerhedsbriller, kitler/ tøj samt åndedrætsværn helt naturlige ting der anvendes under håndtering af de emner, der skal belægges.

Vi sørger også for at der hele tiden er pænt og ryddeligt omkring de forskellige produktionslinjer. Dette gør at fabrikken fremtræder pænt og ren og derved og giver et godt arbejdsmiljø.

Ligeledes arbejdes der løbende med sikkerheden i vores arbejdsmiljøudvalg. Vi sørger løbende for at få forbedret eventuelle ting, som kan sikre et bedre arbejdsmiljø. Udover dette afholdes der 4 gange årligt møde i arbejdsmiljøudvalget, hvor punkter gennemgået samt evt. større forslag gennemgås og planlægges.

Produktoversigt

Produktoversigt

Uddrag fra vores miljøpolitik

 • Vi gennemfører miljøbevidst ledelse ved at integrere miljøstyring som en væsentligt element i ledelsesfunktionerne.
 • Vi udvikler løbende miljøpolitik og resultater i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, kunders behov og samfundets forventninger, idet de lovmæssige krav og forskrifter tages som udgangspunkt.
 • Vi uddanner, oplærer og motiverer medarbejderne til at udføre deres opgaver på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Vi arbejder løbende med at sikre effektiv udnyttelse af energi, materialer og øvrige ressourcer.
 • Vi arbejder kontinuerligt på minimering af skadelige miljøpåvirkninger og affaldsproduktion, samt sikker og ansvarlig bortskaffelse af affald.

Uddrag fra vores kvalitetspolitik

 • Vores arbejde skal altid leve op til vore kunders krav og forventninger. 
 • Vi har indarbejdet kvalitetsbegrebet som en integreret del af hver enkelt medarbejders funktioner.
 • Vi afhjælper fejl og mangler hurtigt, således at ulemperne for kunden bliver mindst mulige og gentagelse forebygges.
 • Vi skal yde kvalificeret rådgivning til kunden om hvilken overfladebehandling, som er bedst egnet til formålet.
 • Vi vil løbende vurdere og forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
 • Vi vil sikre optimale og effektive processer gennem processtyring og dataopsamling.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os og hør hvordan vi afklare dine spørgsmål om overfladebehandling og kan være med til at optimere processen og udføre opgaven ligesom du ønsker.

Skriv en e-mail til info@chemtec.dk eller ring direkte på telefon 75 67 92 92

da_DKDK