Energi

Chem-Tec Plating A/S arbejder målrettet på at optimere vores processer og anlæg, men uanset hvor effektive vi er, vil det kræve energi at udføre overfladebehandling.

Energitillæg

Energi er en ressource, der gennem de seneste år har påvirket markedet med store udsving. Indtil 2023 har vi kunnet friholde vores kunder for disse udsving pga. vores fastpris aftale på el. Men med udløbet af den aftale og øgede net-tariffer, står vi i 2024 overfor en stigning i el-udgifter.

Derfor ser vi os nødsaget til indføre et energitillæg fra 1/1-2024, der følger vores udgifter til energi og vil blive justeret månedsvis, så det afspejler vores faktiske el-udgift i seneste el-faktura.

Energitillæg af fakturabeløb på overfladebelægning uden ædelmetaller med ædelmetaller
Fra 10.04.2024 1,7% 1,3%
Fra 12.03.2024 1,5% 0,9%
Fra 14.02.2024 2,4% 1,6%
Fra 01.01.2024 2,4% 1,7%

Produktoversigt

Produktoversigt

Uddrag fra vores miljøpolitik

 • Vi gennemfører miljøbevidst ledelse ved at integrere miljøstyring som en væsentligt element i ledelsesfunktionerne.
 • Vi udvikler løbende miljøpolitik og resultater i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, kunders behov og samfundets forventninger, idet de lovmæssige krav og forskrifter tages som udgangspunkt.
 • Vi uddanner, oplærer og motiverer medarbejderne til at udføre deres opgaver på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Vi arbejder løbende med at sikre effektiv udnyttelse af energi, materialer og øvrige ressourcer.
 • Vi arbejder kontinuerligt på minimering af skadelige miljøpåvirkninger og affaldsproduktion, samt sikker og ansvarlig bortskaffelse af affald.

Uddrag fra vores kvalitetspolitik

 • Vores arbejde skal altid leve op til vore kunders krav og forventninger. 
 • Vi har indarbejdet kvalitetsbegrebet som en integreret del af hver enkelt medarbejders funktioner.
 • Vi afhjælper fejl og mangler hurtigt, således at ulemperne for kunden bliver mindst mulige og gentagelse forebygges.
 • Vi skal yde kvalificeret rådgivning til kunden om hvilken overfladebehandling, som er bedst egnet til formålet.
 • Vi vil løbende vurdere og forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
 • Vi vil sikre optimale og effektive processer gennem processtyring og dataopsamling.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os og hør hvordan vi afklare dine spørgsmål om overfladebehandling og kan være med til at optimere processen og udføre opgaven ligesom du ønsker.

Skriv en e-mail til info@chemtec.dk eller ring direkte på telefon 75 67 92 92

da_DKDK