Kemisk nikkel

Kemisk nikkel er en nikkelphosphor legering, som med fordel kan anvendes til; høj slidstyrke og god korrosionsbeskytning.

Kemisk nikkel

Kemisk nikkel er en behandling der foregår uden strøm, hvilket giver mulighed for at belægge fuldstændig ensartet på alle flader, selv ved meget komplekse emner, eller indvendigt i et rør.

Man skelner typisk mellem 3 typer kemisk nikkel: lav, mellem og høj-fosfor. Fosforindholdet er et udtryk for om man ønsker høj slidstyrke, høj korrosionsbeskyttelse eller et kompromis af begge. Vi tilbyder alle tre overfladebehandlinger.

Typisk Lagtykkelse:

Normalt skal emner med Kemisk nikkel belægges med mellem 5 og 25 µm, alt efter kravene til belægningen. Kemisk nikkel virker korrosionsbeskyttende i kraft af tætheden og virker ikke som offermetal (som ved zinkbelægninger på jern). Jo større korrosionsbekyttelse, du har behov for, desto jo tykkere lag skal laget af Kemisk Nikkel være.

Udseende:

Lys, halvblank – minder lidt om rustfrit stål. Råemnets finish har dog stor betydning for slutresultatet.

Anvendelse:

Kemisk nikkel anvendes især på fittings, ventiler, hydraulik, dele til el-motorer, kædehjul og transmissions- og pumpedele.

Materiale:

Stål, Jern, Kobber, Messing, Støbejern, Aluminium, Rustfrit stål, Sintrede dele

Henvisninger:

ISO 4527

Kombinations belægning:

Kemisk nikkel kan kombineres med de fleste andre belægninger, således at man udover korrosionsbeskyttelsen også kan opnå andre fordele, f.eks. gode kontaktegenskaber med guld eller sølv eller gode loddeegenskaber ved belægning med tin.

Egnethed:

  • Kemisk nikkel er elektrisk ledende
  • God korrosionsbeskyttelse afhængigt af type og lagtykkelse
  • Hårdheden varierer med den valgte type af belægningen fra cirka 475 til 800 Vickers. Hårdheden kan forøges med varmebehandling.

Dimensioner:

Aluminium: L x B x D 550mm x 250mm x 550mm
Øvrige materialer: L x B x D 800mm x 500mm X 900mm

Hvis du har behov for en løsning i større emner, kan vi også hjælpe med det. Kontakt os for flere oplysninger.

 

Læs mere om Kemisk Nikkel

Kemisk nikkel er normalt en betegnelse for belægning med en nikkel-fosforlegering. Belægningsprocessen foregår ved en autokatalytisk kemisk reduktion af nikkelioner til metallisk nikkel i modsætning til en traditionel elektrolytisk belægning med nikkel, hvor reduktionen foregår ved hjælp af en ekstern strømkilde.

Belægningsprocessen foregår således uafhængigt af elektriske felter og kan derfor udføres ensartet over hele emnets geometri (ved en elektrolytisk belægningsproces er fordelingen af nikkellaget afhængig af det elektriske felt). Forskellen er illustreret nedenfor:

Belægningen kan således udføres ensartet på selv komplekse emner (f.eks. indvendige dele, hvor det elektriske felt kun er meget svagt). Betingelsen er blot, at der kan skabes et væskeflow.

Kemisk nikkel fås som lavfosfor med 1-3 % P, mellem/lav-fosfor med 4-6 % P, mellemfosfor med 7-9 % P samt højfosfor med 10-12 % P.

Lavt fosforindhold giver en hård belægning, der er magnetisk, slidstærk og udviser god korrosionsbestandighed i alkaliske miljøer.

Højt fosforindhold giver en mere duktil belægning, der udviser god korrosionsbestandighed i neutrale og sure miljøer.

Den mest almindelige og billigste belægning er mellemfosfor, der udviser egenskaber, der er et kompromis mellem lav- og højfosforvarianterne.

Produktoversigt

Produktoversigt

Kontakt os vedrørende Kemisk nikkel og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os og hør hvordan vi afklare dine spørgsmål om overfladebehandling og kan være med til at optimere processen og udføre opgaven ligesom du ønsker.

Skriv en e-mail til info@chemtec.dk eller ring direkte på telefon 75 67 92 92

da_DKDK