Laboratorium

Vores laboratorium er en vigtig del af virksomheden. Her udføres kemiske og andre analyser af vores processer for at sikre, at de fungerer optimalt.

Laboratorium

Til brug herfor er laboratoriet bl.a. udstyret med:

 • Atomabsorptionsspektrofotometer (High-Resolution Continuum Source AAS) med mulighed for analyse af op til 67 elementer.
 • UV-VIS spektrofotometer.
 • Metalmikroskop og udstyr til fremstilling af mikroslib.
 • Tensiometer til måling af overfladespænding.
 • pH-meter, ledningsevnemåler, ensrettere, Hull-celler, analysevægt m.v.
 • Foruden sædvanligt udstyr til titrimetriske analyser.

Kan vi ikke udføre analysen selv, sendes den til eksternt laboratorium.

Alle analyseresultater, tilsætninger/justeringer, udskiftninger m.v. gemmes i en database i mindst 10 år.

Laboratoriet varetager desuden alle tilsætninger samt foretager indkøb og lagerstyring af kemikalier.

Virksomhedens spildevand overvåges og analyseres ligeledes af laboratoriet, samt via eksternt laboratorie.

Produktoversigt

Produktoversigt

Uddrag fra vores miljøpolitik

 • Vi gennemfører miljøbevidst ledelse ved at integrere miljøstyring som en væsentligt element i ledelsesfunktionerne.
 • Vi udvikler løbende miljøpolitik og resultater i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, kunders behov og samfundets forventninger, idet de lovmæssige krav og forskrifter tages som udgangspunkt.
 • Vi uddanner, oplærer og motiverer medarbejderne til at udføre deres opgaver på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Vi arbejder løbende med at sikre effektiv udnyttelse af energi, materialer og øvrige ressourcer.
 • Vi arbejder kontinuerligt på minimering af skadelige miljøpåvirkninger og affaldsproduktion, samt sikker og ansvarlig bortskaffelse af affald.

Uddrag fra vores kvalitetspolitik

 • Vores arbejde skal altid leve op til vore kunders krav og forventninger. 
 • Vi har indarbejdet kvalitetsbegrebet som en integreret del af hver enkelt medarbejders funktioner.
 • Vi afhjælper fejl og mangler hurtigt, således at ulemperne for kunden bliver mindst mulige og gentagelse forebygges.
 • Vi skal yde kvalificeret rådgivning til kunden om hvilken overfladebehandling, som er bedst egnet til formålet.
 • Vi vil løbende vurdere og forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
 • Vi vil sikre optimale og effektive processer gennem processtyring og dataopsamling.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os og hør hvordan vi afklare dine spørgsmål om overfladebehandling og kan være med til at optimere processen og udføre opgaven ligesom du ønsker.

Skriv en e-mail til info@chemtec.dk eller ring direkte på telefon 75 67 92 92

da_DKDK