Kvalitet

Vi arbejder kontinuerligt med at sikrer at vi altid levere en kvalitet der lever op til vore kunders forventninger, det har medført at vores reklamations- og rework procent er meget lav.

Kvalitet

Vores kompetente og dedikerede medarbejdere, er alle med til at sikre vores kvalitet. Derfor modtager alle medarbejdere en grundig oplæring i vores processer ved opstart.

Vi har klare procedurer for oplæring af medarbejder og ansvarsfordeling i vores produktion. Samt udarbejdet dokumenteret instruktioner på alle vores processer.

Oplever vores operatør uhensigtsmæssigheder på jeres varer, der kan forringe vores behandling, kontaktes I af vores kvalitetsafdeling eller salgsafdeling for at afklare den videre proces.

På daglige morgenmøder, med deltagelse fra kvalitet, produktion, udvikling og salg vendes alle aktuelle problemstillinger for at sikre koordineret indsats, information og fremdrift.

Oplever du som kunde, at der er opstået fejl på dine varer, vil vores kvalitetsafdeling i samarbejde med øvrige funktioner i virksomheden sikre en hurtigt reklamations behandling, for at sikre at du som kunde så vidt muligt ikke oplever større ulemper. Vi sikrer os at alt data vedr. reklamationer lageres og vi benytter den viden vi tilegner os, så der ikke opstår gentagelser.

ISO 9001:2015:
Chem-Tec Plating har siden 2009 været kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og i 2018 blev certificeringen opgraderet til den nye standard ISO 9001:2015.

Med afsæt i ISO 9001:2015 arbejder vi struktureret og dedikeret med kvalitetssikring for at minimerer fejl. Vi har arbejdet kvalitet ind i alle vores processer og i vores arbejde, så det er en af grundelementerne i vores DNA.

 Se ISO 9001-2015 certifikat her.

Certifikat

Som standard medsender vi certifikat på alle ordre vi overfladebehandler. Certifikatet indeholder oplysninger om ordrens stamdata, lagtykkelse(middelværdi), vedhæftningstest, måleudstyr og evt. bemærkninger til ordren. Certifikatet medsendes varen, men kan sendes pr. mail, hvis dette ønskes.

Ved behov har vi ligeledes mulighed for at medsende målerapport.

Kontrol

Vi råder over et moderne kontrolrum med blandt andet XRF-måleudstyr, mikrometerskruer, samt både analogt og digitalt mikroskop. Dette er med til at sikre en grundigt og ensartet kontrol af vores belægninger.

IT

I juni 2020 indførte vi SAP B1/BEAS som nyt ERP-system. Dette er med til at sikre vores kvalitetsarbejde da vi hermed sikre korrekte, ensartede data i hele virksomheden og større mulighed for opfølgning på alle processer. Alt vores data er nu samlet i et system.
Vi har fået installeret en effektiv firewall og backup af alle data, så vi er sikret, at vi hurtigt kan være oppe igen efter nedbrud.

Øvrige:

RMI_CMRT_6.01

Reach &RoHs

Produktoversigt

Produktoversigt

Uddrag fra vores miljøpolitik

 • Vi gennemfører miljøbevidst ledelse ved at integrere miljøstyring som en væsentligt element i ledelsesfunktionerne.
 • Vi udvikler løbende miljøpolitik og resultater i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, kunders behov og samfundets forventninger, idet de lovmæssige krav og forskrifter tages som udgangspunkt.
 • Vi uddanner, oplærer og motiverer medarbejderne til at udføre deres opgaver på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Vi arbejder løbende med at sikre effektiv udnyttelse af energi, materialer og øvrige ressourcer.
 • Vi arbejder kontinuerligt på minimering af skadelige miljøpåvirkninger og affaldsproduktion, samt sikker og ansvarlig bortskaffelse af affald.

Uddrag fra vores kvalitetspolitik

 • Vores arbejde skal altid leve op til vore kunders krav og forventninger. 
 • Vi har indarbejdet kvalitetsbegrebet som en integreret del af hver enkelt medarbejders funktioner.
 • Vi afhjælper fejl og mangler hurtigt, således at ulemperne for kunden bliver mindst mulige og gentagelse forebygges.
 • Vi skal yde kvalificeret rådgivning til kunden om hvilken overfladebehandling, som er bedst egnet til formålet.
 • Vi vil løbende vurdere og forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
 • Vi vil sikre optimale og effektive processer gennem processtyring og dataopsamling.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os og hør hvordan vi afklare dine spørgsmål om overfladebehandling og kan være med til at optimere processen og udføre opgaven ligesom du ønsker.

Skriv en e-mail til info@chemtec.dk eller ring direkte på telefon 75 67 92 92

da_DKDK