Glasblæsning af metaloverflader

Glasblæsning er en udbredt overfladebehandling, der benyttes i mange brancher. Anvendelsesmulighederne er mange, især er glasblæsning meget anvendt indenfor Audio udstyr, hvor den dekorative overflade har stor betydning. Glasblæsning benyttes ligeledes eksempelvis indenfor medicinal- og militærudstyr, mekaniske komponenter og design.

Glasblæsning

Siden efteråret 2021 har vi haft mulighed for at tilbyde glasblæsning af metal-emner i vores egen produktion.

Glasblæsning kan stå som en behandling for sig selv eller med en efterfølgende behandling som f.eks. plettering, anodisering eller lakering.

Glasblæsning efterlader en pæn, ensartet silkemat og dekorativ overflade, som kan give emnet et mere eksklusiv udtryk.

Derudover er nogle af de mange fordele ved glasblæsning af metaloverflader:

 • Overfladen er rengøringsvenlig.
 • Overfladen får fjernet oxidlag, så den står tilbage rengjort og ru
 • Hele emnets overflade bliver ensartet – også ved hvælvede overflader
 • Udseendet bliver eksklusivt med en efterfølgende overfladebehandling
 • Slører små træk- og varmestriber, spor af bearbejdning og varmezoner fra f.eks. svejsning.

Professionel Glasblæsning

Glasblæsning bruges typisk til at styrke og rense overflader, før anden overfladebehandling som plettering. Behandlingen er blandt de mere skånsomme og kan derfor med fordel bruges på metalemner, hvor der er behov for fine justeringer.

Glasblæsning fjerner meget begrænset materiale fra overfladen, da glasperlerne primært deformerer det yderste lag, og efterlader en jævn og ensartet farve og glans. Metoden har derfor kun en minimal effekt på produktets vægt og dimensioner.

Processen passer godt ind i vores virksomhed, da den gør det muligt at overfladebehandle med meget lav miljøpåvirkning. Glasperlerne vi benytter, er af høj kvalitet og forurener derfor ikke, de indeholder ikke giftstoffer. Glasperlerne er kemisk uvirksomme, hvorved de i sig selv ikke er sundhedsskadelige. Det er både med til at nedbringe miljøpåvirkningen i vores egen og vores kunders forsyningskæde.

Glasblæsning er en overfladebehandling, hvor små perler af glas blæses ved relativt lav kraft ind på overfladen. Effekten er formende og udglattende på den hårde overflade.

Glasperlerne findes i mange størrelser og varianter. Forskellene bruges til at skabe den ønskede struktur i overfladen. Vi rådgiver naturligvis om, hvordan vi når det resultat, din virksomhed har behov for. Glasperlerne er – i modsætning til sandkornene i sandblæsning – ikke slibende.

Kontakt os for at høre nærmere om glasblæsning af metaloverflader.

Produktoversigt

Produktoversigt

Uddrag fra vores miljøpolitik

 • Vi gennemfører miljøbevidst ledelse ved at integrere miljøstyring som en væsentligt element i ledelsesfunktionerne.
 • Vi udvikler løbende miljøpolitik og resultater i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, kunders behov og samfundets forventninger, idet de lovmæssige krav og forskrifter tages som udgangspunkt.
 • Vi uddanner, oplærer og motiverer medarbejderne til at udføre deres opgaver på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Vi arbejder løbende med at sikre effektiv udnyttelse af energi, materialer og øvrige ressourcer.
 • Vi arbejder kontinuerligt på minimering af skadelige miljøpåvirkninger og affaldsproduktion, samt sikker og ansvarlig bortskaffelse af affald.

Uddrag fra vores kvalitetspolitik

 • Vores arbejde skal altid leve op til vore kunders krav og forventninger. 
 • Vi har indarbejdet kvalitetsbegrebet som en integreret del af hver enkelt medarbejders funktioner.
 • Vi afhjælper fejl og mangler hurtigt, således at ulemperne for kunden bliver mindst mulige og gentagelse forebygges.
 • Vi skal yde kvalificeret rådgivning til kunden om hvilken overfladebehandling, som er bedst egnet til formålet.
 • Vi vil løbende vurdere og forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
 • Vi vil sikre optimale og effektive processer gennem processtyring og dataopsamling.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os og hør hvordan vi afklare dine spørgsmål om overfladebehandling og kan være med til at optimere processen og udføre opgaven ligesom du ønsker.

Skriv en e-mail til info@chemtec.dk eller ring direkte på telefon 75 67 92 92

da_DKDK